Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fredsborg planprogram

Fredsborg, är en av de många etapper som ingår i området för den” Fördjupade översiktsplanen för Täljöviken” och som ska bidra till Åkersbergas bebyggelseutveckling. Utformningen av området utgår från trädgårdsstadens planprinciper. med dess goda egenskaper såsom måttlig täthet, trädgårdar till alla hus, måttfull skala, blandning av hustyper och upplåtelseformer, traditionellt gatunät, platsbildningar mm.

Syfte

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att ge en samlad bild av förutsättningarna för en utbyggnad av tätorten västerut samt att redovisa konsekvenserna av detta. I den fördjupade översiktsplanen redovisas förutsättningar och problem som ska lösas för att skapa ett bra underlag för arbetet med kommande detaljplaner. Den ska belysa frågor som för sin lösning berör hela området och därför måste klarläggas innan arbetet med de enskilda planerna kan påbörjas. I den fördjupade översiktsplanen formuleras även mål och riktlinjer för kommande planarbete.

Beslut

Planprogrammet godkändes i kommunfullmäktige den 6 september 2010.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
onsdag 15 juni 2016