Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fördjupad översiktsplan Täljöviken

Täljöviken blir en ny stadsdel vid Åkersbergas front mot havet, knutet till både centrum, kanalen och attraktiva naturområden. Förslaget bygger på en vision om småstad, trädgårdsstad och villastad. Täljöviken blir inte bara en attraktiv stadsdel att bo och verka i, den förstärker också Åkersbergas profil som skärgårdsstad.

Österåkers kommun har upprättat en fördjupad översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Täljö-Gottsunda-Näs.

Syfte

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att ge en samlad bild av förutsättningarna för en utbyggnad av tätorten västerut samt att redovisa konsekvenserna av detta. I den fördjupade översiktsplanen redovisas förutsättningar och problem som ska lösas för att skapa ett bra underlag för arbetet med kommande detaljplaner. Den ska belysa frågor som för sin lösning berör hela området och därför måste klarläggas innan arbetet med de enskilda planerna kan påbörjas. I den fördjupade översiktsplanen formuleras även mål och riktlinjer för kommande planarbete.

Beslut

Planen antogs av Kommunfullmäktige 2006-08-28.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
onsdag 15 juni 2016