Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bergavägen - en stadsgata

I centrala Åkersberga, enbart 200-500 meter nordost om centrum har kommunen upprättat ett planprogram för bebyggelse utmed Bergavägen.

Syfte

Syftet är att studera förutsättningarna för att omvandla Bergavägen till en mer stadsmässig gata och att förtäta området genom en nybyggnad av bostäder i anslutning till Bergavägen. Utbyggnadsförslaget skapar ett tillskott på ca 200 lägenheter i centrala lägen som bildar kundunderlag för såväl skolor och butiker och dessutom kan befintlig infrastruktur utnyttjas. En stadsmässig gatustruktur kan även bidra till en tydligare koppling mellan centrum, skolorna och kommunhuset.

Beslut

Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen den 3 maj 2010.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
tisdag 10 juni 2014