Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Åkersberga stad - centrumområdet

Planprogrammet för Åkersberga stad – centrumområdet utreder förutsättningarna för fler lokaler för handel samt ca 1 000 nya bostäder. Centrumområdet är ett av Åkersbergas mest strategiska stadsutvecklingsområden där det finns potential för utveckling i ett mycket centralt läge intill centrum, kanalen och Åkersberga station.

Syfte

Planprogrammet är ett långsiktigt strategiskt dokument som ska ligga till grund för centrala Åkersbergas markanvändning på både kort och lång sikt. Planeringshorisonten är mellan 15 och 20 år. Planprogrammet syftar till att utgöra ett underlag för kommande detaljplaneläggning.

Planprogrammet är ett första steg i att förverkliga visionen om att centrala Åkersberga ska bli en modern stad med småstadskaraktär. För att förverkliga visionen för Åkersberga stad har fyra mål tagits fram:

  • En tät och attraktiv stadskärna, med stationen som navet;
  • Åkersberga möter vattnet och utvecklar skärgårdsidentiteten;
  • Stadskärna för kreativitet och företagande, samt;
  • En god livsmiljö och trygg och säker stad.

Beslut

Planprogrammet godkändes i kommunfullmäktige den 9 december 2019.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
måndag 31 augusti 2020