Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vindkraft i Österåkers kommun

Kommunen har beslutat att ta fram ett planeringsunderlag för vindkraft. Boverket har beviljat stöd för planeringsinsatsen. Arbetet har, i enlighet med ansökan till Boverket, inriktats på att utreda kommunens förutsättningar för vindkraft samt ta fram förslag till områden för vindkraftsutbyggnad med så få motstående intressen som möjligt.

Syfte

Syftet med denna utredning är att fungera som ett kommunalt underlag för prövning och planering av vindkraftsutbyggnad i kommunen. Utredningen kommer dels att föreslå lämpliga landområden för kommersiell vindkraftsutbyggnad, dels ange riktlinjer för fortsatt utbyggnad, prövning och planering av vindkraft inom kommunen. Syftet är även att gradera områdenas lämplighet samt ange behov av fortsatt hänsyn, lokal anpassning samt behov av utredningar och fortsatt arbete.

Lokaliseringar för mindre verk (s.k. gårds- och hobbyverk) har inte studerats inom ramen av denna utredning.

Beslut

Godkänd av Kommunstyrelsen den 25 maj 2009.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
tisdag 1 april 2014