Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

VA-strategi

Österåkers kommun ska bli den bästa kustkommunen i landet med avseende på dricksvattenkvalitet och miljöförbättrande åtgärder inom spillvattenhantering. Nödvändiga anläggningar ska uppfattas som positiva tillskott i den offentliga miljön.

Syfte

Syftet med att upprätta en VA-strategi för Österåkers kommun är att skapa en tydlig koppling mellan bedömd befolknings- och bebyggelseutveckling och nödvändiga utbyggnader av VA-systemet. En målinriktad utbyggnad av renvatten och spillvatten är en förutsättning för kommunens fortsatta hållbara utveckling såväl i ett lokalt som globalt perspektiv.

Beslut

VA-strategin antogs av kommunfullmäktige den 5 november 2007.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
tisdag 1 april 2014