Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Policy för lekplatser

Barn och ungdomar behöver en attraktiv och säker utemiljö. Detta gäller för utemiljön generellt och inte minst för de lekplatser på allmän mark som utgör barns speciella mötesplatser. Denna policy för lekplatser ska ange kommunens inriktning inom detta område. Policyn ska bidra till att ge Österåkers barn en rik lek- och uppväxtmiljö.

Bakgrund

I Österåker har antalet kommunala lekplatser stadigt minskat från 40 stycken 1987 till dagens 16 stycken. Under samma period har populationen ökat med 20 000 invånare varav en stor andel är barn. Österåkers lek- och aktivitetsutbud består till stor del av enkla lekplatser, aktivitetsytor, skolgårdar och förskolegårdar.

Beslut

Policyn antogs av kommunfullmäktige den 10 mars 2014.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
måndag 9 november 2015