Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Gång- och cykelplan

Österåkers kommun vill skapa goda förutsättningar för trafikanterna att i större utsträckning än idag välja cykeln för sina resor. Kommunen vill genom detta dokument visa på en samlad syn och strategi för att kunna få en ökad cykling speciellt för våra kortare resor.

Syfte

Syftet med Gång- och cykelplan 2008 för Österåkers kommun är att beskriva våra mål och visioner. Gång- och cykelplanen ska visa på riktlinjer för hur gång- och cykelvägnätet ska göras trafiksäkert och attraktivt. Planen ska fungera som stöd vid planering och utbyggnad av gång- och cykelvägnätet.

Beslut

Gång och cykelplanen godkändes av Kommunfullmäktige 2008-09-29.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
torsdag 23 oktober 2014