Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Dagvattenstrategi

I samband med att naturområden exploateras och tidigare fritidsområden omvandlas till permanentboende förändras belastningen på kommunens vattentillgångar. Klimatförändringar, som kan innebära annorlunda regn- och snökaraktär framöver, kan komma att öka belastningen.

Syfte

Denna dagvattenstrategi har tagits fram för att redovisa kommunens syn på dagvattenhantering samt för att tydliggöra ansvarsfördelningen främst mellan kommunen och det kommunala bolaget Österåkersvatten. Dagvattenstrategin kompletterar den tidigare antagna VA-strategin. Den ska vara till hjälp vid beslut för kommunala aktörer inom vatten- och avloppsfrågor men kan även vara av intresse för enskilda kommuninvånare.

Beslut

Dagvattenstrategin antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2010.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
tisdag 1 april 2014