Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bostadsförsörjningsplan 2016-2025

I kommunen pågår omfattande planläggning av bostäder. I bostadsförsörjnings-planen anges mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen. Kommunen har som mål att planera för att det byggs (färdigställs) minst 300 nya bostäder per år och bostadsförsörjningen ska bidra till att uppfylla målet om 70 000 – 75 000 invånare 2040.

Syfte

Syftet med bostadsförsörjningsplanen är att visa på behovet av bostäder samt främja att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs. I planen beskrivs bostadsmarknaden i kommunen samt mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen. Till bostadsförsörjningsplanen bifogas en projektlista som redovisar de detaljplaneprojekt som omfattar bostäder vilka bedöms vara aktuella under perioden 2016-2025.

Beslut

Bostadsförsörjningsplanen för Österåkers kommun 2016-2025 antogs av Kommunfullmäktige 17 oktober 2016.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
fredag 14 februari 2020