Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Avfallsplanen 2030 – Utställning

Hoppande pojke

Österåkers kommun och Roslagsvatten arbetar med att ta fram en ny avfallsplan. Avfallsplanen beskriver hur kommunen ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2030.

Syfte

Syftet med Österåkers kommuns avfallsplan är att tydliggöra kommunens ambitioner inom avfallsområdet. Avfallsplanen ska skapa förutsättningar för en hållbar avfallshan­tering med särskilt fokus på att förebygga avfall och minska avfallsmängderna.

Avfallsplanen ska också utgöra ett styrdokument och ligga till grund för kommunens och andra aktörers arbete inom avfallsområdet; exempelvis vid planering av nya områden och prövning av bygglov. Planen ska också bidra till att minska miljöbelastningen från kommunens egen verksamhet.

Avfallsplanen vänder sig till alla som bor och verkar i Österåkers kommun och omfattar det avfall som uppkommer inom kommunens gränser. Särskilt fokus läggs på det avfall som kommunen ansvarar för, dvs både avfall som uppstår i hushåll, avfall som uppkommer i kommunens egna verksamheter, samt i viss omfattning avfall som uppstår i andra verksamheter.

Aktuellt

Kommunen håller en digital utställning av Avfallsplanen 2030 under perioden
12 oktober–8 november 2020
. Handlingarna finns att tillgå på den här webbsidan under rubriken Mer information. Avfallsplanen finns under utställningsperioden även som blädderexemplar i entrén till Alceahuset på Hackstavägen 22 i Åkersberga samt på Österåkers bibliotek i Åkersberga centrum på Storängstorget 4 under utställningsperioden.

Ge dina synpunkter på förslaget

Under utställningsperioden är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt senast 8 november 2020.

Under utställningsperioden kan du lämna synpunkter skriftligt via

  • formuläret längre ned på den här webbsidan (aktiveras den 12 oktober)
  • brev till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Strategiska planeringsavdelningen, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga, eller
  • per mejl till caroline.finney@osteraker.se

Om du enkelt vill komma tillbaka till den här webbsidan, kan du använda webbadressen österåker.se/avfallsplan2030.

Välkommen med synpunkter på utställningen av Österåkers kommuns förslag till avfallsplan 2030!Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
måndag 12 oktober 2020