Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Sverigeförhandlingen

För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och bidra till Sveriges tillväxt krävs utbyggd infrastruktur med hög tillgänglighet och fler bostäder. Ett av objekten i Stockholm som ingår i förhandlingarna är en förlängning av Roslagsbanan in till Stockholms city. En sådan förlängning bidrar till att fler bostäder byggs kring Roslagsbanans stationer i kommunen.

Den 30 mars 2017 gick förhandlingarna om nya kollektivtrafiksatsningar och ökat bostadsbyggande i Stockholm i mål. Resultatet är en förlängd Roslagsbana till Stockholms city via Odenplan, en ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan, utbyggd Spårväg syd och en tunnelbanestation i Hagalund. Kopplat till dessa satsningar kommer det att byggas över 100 000 nya bostäder i Stockholm.

Sverigeförhandlingen är ett uppdrag från regeringen. En del av uppdraget är att bidra till förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Skåne. Sverigeförhandlingen arbetar med en värdeskapande förhandling utifrån de nyttor som infrastrukturen medför, och överenskommelser mellan parter träffas.

Den 14 oktober 2019 skrevs ett avtal på av företrädare för Region Stockholm, Stockholms stad, Täby, Vallentuna och Österåkers kommun. Avtalet innebär att förlängningen av Roslagsbanan till Stockholms City via Odenplan tidigareläggs med sex år. Projektet var tidigare planerat att inledas år 2026 och vara klart år 2038, men inleds nu redan år 2020.

Roslagsbanans förlängning till Stockholms city

Roslagsbanans förlängs från Universitetet i tunnel via en ny station vid Odenplan vidare till T-centralen. Investeringskostnaden är 7,1 miljarder kronor. Österåker kommun åtar sig att bygga 7 020 bostäder, Täby kommun 16 200 bostäder, Vallentuna kommun 5 650 bostäder, och Stockholms stad 500 bostäder.

Läs mer om projektet på Region Stockholms hemsida Länk till annan webbplats..

Österåkers kommun

Österåkers kommun deltar i förhandlingarna och ser stor nytta av en förlängning av Roslagsbanan in till Stockholms City via Odenplan. Ett effektivt marknyttjande i lägen nära kollektivtrafik och service bidrar till en hållbar utveckling i kommunen. I kommunen är det en politisk samsyn kring nyttorna och det finns intresse hos privata fastighetsägare och exploatörer att bygga i stationsnära lägen.

Vid stationerna Åkersberga, Åkers Runö, Täljö och Rydbo bedömer Österåkers kommun att det vid en förlängning av Roslagsbanan till Stockholms city kan tillkomma cirka 7 000 nya bostäder.

Nyttoanalys

Det har gjorts beräkningar av nyttorna av en förlängning av Roslagsbanan, bland annat av den möjliga bostadspotentialen inom Roslagsbanans stationsområden i och med investeringar i kollektivtrafiken. Hösten 2015 lämnade kommunen bland annat in en nyttoanalys, med fokus på bostadsnytta, till Sverigeförhandlingen som därefter har kompletterats med bland annat material avseende en förlängning via Odenplan.

Österåkers kommun vill skapa sig en uppfattning om intresset hos fastighetsägare inom de nämnda stationslägena att exploatera mark och delta i förhandlingen. Det har därför hållits ett informationsmöte samt löpande kontakter med berörda.

Kontakta gärna oss om du vill ha mer information eller boka in ett möte, se kontaktuppgifter till höger.

Finansiering

De fyra kollektivtrafikobjekten (Roslagsbanans förlängning, Spårväg Syd, tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö, ny tunnelbanestation Hagalund) har en total investeringskostnad på 30,2 miljarder kronor inklusive fordon och depå omfattande 5,1 miljarder kronor. Finansieringen omfattar bidrag från staten baserat på kommunernas bostadsåtagande och trängselskatt. Medfinansieringen från kommunerna är kopplad till värdeökning på bostäder och finansieringen från Region Stockholm baseras på restidsnytta.

Stockholm Nordost, STONO

Stockholm Nordost, ett samarbete mellan nordostkommuner, arbetar för satsningar på kollektivtrafiken och deltar i Sverigeförhandlingen. Läs mer under Mer information.

Karta över den förlängda Roslagsbanan till Stockholms city

Karta över den förlängda Roslagsbanan till Stockholms city. Bildkälla: Sverigeförhandlingen

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
tisdag 24 augusti 2021