Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Markanvisningar

En markanvisning betyder att en exploatör ges rätt att under viss tid och på vissa villkor ensam förhandla med kommunen om förutsättningarna för exploatering inom ett visst markområde som kommunen äger.

Markanvisningstävlingar anordnas ibland av kommunen för att avgöra vilken exploatör som får rätt att ensam förhandla om förutsättningarna för att bygga på ett kommunägt område. Vid en markanvisningstävling tar kommunen fram en inbjudan till markanvisning som beskriver det aktuella markområdet med tillhörande kriterier.

Här kan ni läsa om Österåkers kommuns riktlinjer för kommunala markanvisningarPDF.

På den här sidan kommer kommunen, när en markanvisning blir aktuell lägga ut inbjudan samt relevant underlag.

Pågående markanvisningstävlingar

Inga för tillfället

Tidigare markanvisningstävlingar

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Senast uppdaterad:
tisdag 1 juni 2021