Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Västra Banvägen och del av Tuna 3:1

Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 26 augusti 2019 fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till detaljplan för Tuna 6:151 m.fl. där även Västra Banvägen och del av fastigheten Tuna 3:1 ingick. Sedan dess har detaljplanen för Tuna 6:151 m.fl. delats upp i två detaljplaner. Där Västra Banvägen och del av Tuna 3:1 är en medan Tuna 6:151 m.fl. är den andra.

Planuppdraget kan läsas härPDF

Mer information om detaljplanearbetet för Tuna 6:151 m.fl. kan läsas här.öppnas i nytt fönster

Planområdet för Västra Banvägen är beläget i central Åkersberga och omfattar Västra Banvägen och del av fastigheten Tuna 3:1.

Syftet med detaljplanen är att pröva en utbyggnad av Västra Banvägen inklusive en gång- och cykelväg. Syftet är även att huvudmannaskapet för vägen ska övergå till att bli kommunalt samt att förbereda genomförandet av planprogrammet för Åkersberga stad - centrumområdet genom att möjliggöra en uppgradering av ledningsnätet under vägen.

Planprogrammet för Åkersberga stad kan läsas här

Aktuellt

Det inledande planarbetet startas med att bland annat upphandla utredningar och underlag.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Anna Forssén
Senast uppdaterad:
tisdag 1 juni 2021