Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Utökning av Värmeverket (Säby 1:7 m.fl.)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till detaljplan för en utökning av Sankilsverket.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Sandkilsverket att utöka sin värmeproduktion i anslutning till befintligt värmeverk för att möta behovet av värme som en växande kommun har inför framtiden.

Planuppdraget kan läsas här.PDF

Aktuellt

Kommunen inbjuder till samrådsmöte, oktober 2020 på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan 3 i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga.

Föranmälan krävs till samrådsmötet. Läs mer om samrådsmötet under rubriken Samrådsmöte i Coronatider.

Samrådshandlingarna kan läsas här.PDF

Planförslaget finns under samrådstiden 28 september – 27 oktober 2020 tillgängligt i entrén till Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna kan köpas till självkostnadspris.

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt senast 27 oktober 2020 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och exploateringsenheten, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga

Synpunkter på planförslaget lämnas här.

Samrådsmöte i Coronatider

På grund av rådande Coronarestriktioner krävs föranmälan till samrådsmöte för utökning av Värmeverket (Säby 1:7 m.fl.). Samrådsmötet kommer att hållas i form av öppet hus. Det innebär att det inte kommer ske en dragning av planförslaget under samrådsmötet utan kommunens representanter finns tillgängliga för att svara på frågor och funderingar.

Föranmälan lämnas senast 6 oktober till plan.exploatering@osteraker.se.

Bekräftelse på anmälan lämnas med tid för samrådsmötet. Det kommer utöver kommunens representanter endast att tillåtas fem personer i samrådslokalen samtidigt för att minimera risken för smittspridning. Vid stort intresse kan ytterligare datum och tider bli aktuella.

För den som inte känner sig trygg att delta på samrådsmötet men ändå vill få möjlighet att ställa frågor kan enskilda möten bokas in online via Teams. Kontakta planarkitekt Peter Jonsson angående den typen av önskemål.

För frågor eller önskemål om enskilda möten kontakta peter.jonsson@osteraker.se här.

Tidigare

En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts och efter samråd med Länsstyrelsen har det konstaterats att detaljplanen för utökning av Värmeverket (Säby 1:7 m.fl.) inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför inte att tas fram utan miljöaspekterna hanteras under den ordinarie planprocessen.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Peter Jonsson
Senast uppdaterad:
fredag 16 oktober 2020