Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tuna 6:151 m.fl.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till detaljplan för Tuna 6:151 m.fl. Fastigheten är belägen längs med Västra banvägen cirka en kilometer från Åkersberga centrum strax norr om Roslagsbanans station Tuna Gård.

I planuppdraget prövas en ändring av nuvarande markanvändning från småindustri i två våningar till stadsmässig bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus inom fastigheterna Tuna 1:141, 6:150, 6:151, 6:2 och 6:72. Vidare syftar planuppdraget till att pröva utbyggnad av Västra Banvägen samt omvandla huvudmannaskapet för vägen och den angränsande parkmarken till kommunalt. Planuppdraget syftar även till att undersöka möjligheten att förstärka och utveckla den lokala knutpunkten kring Tuna station i enlighet med översiktsplanen. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planuppdraget kan läsas här.PDF

Aktuellt

Det inledande planarbetet startas med att bland annat upphandla utredningar och underlag.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Sara Larsson
Senast uppdaterad:
fredag 16 oktober 2020