Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Täljö – Gottsunda

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 22 maj 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till program för Täljö – Gottsunda. Området är beläget väster om Åkersberga.

Programuppdraget kan läsas härPDF

Täljö och Gottsunda är ett förnyelseområde och föreslås planläggas samt anslutas till allmänt VA. Området är prioriterat för utveckling i och med sitt goda strategiska läge intill Roslagsbanans station.

Syftet med planläggningen är dels att underlätta den pågående omvandlingen från fritidsboende till permanent­boende inom förnyelseområdena, dels att skapa nya attraktiva bostadsområden och utreda behov av ytor för service i anslutning till dessa. Området kring stationen utvecklas med bland annat mötesplatser, flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen och om möjligt arbetsplatser närmast spårområdet.

Tidig dialog

Tidig medborgardialog angående planprogrammet för Täljö-Gottsunda hölls mellan 13 maj - 30 juni 2019.

Syftet med den tidiga dialogen var att samla in så mycket information som möjligt som kan hjälpa till att forma riktningen för det kommande planprogrammet.

En sammanställning av den tidiga dialogen kan läsas här.PDF

Tack för ert engagemang!

Huvudmannaskap för allmän plats

Under den tidiga dialogen har det kommit in ett sort antal synpunkter angående huvudmannaskap för allmän plats.  I länken nedan finns ett förtydligande angående detta från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Frågan kommer att hanteras politiskt längre fram.

Förtydligande angående huvudmannaskap för allmän plats.PDF

Mer information

Översiktsplan
Kommunens översiktsplan från 2018 innehåller övergripande mål och riktlinjer för utvecklingen i Täljö – Gottsunda: Läs mer om översiktsplanen häröppnas i nytt fönster.

Fördjupad översiktsplan
Den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken antogs av Kommunfullmäktige år 2006 i syfte att ge en samlad bild av förutsättningarna för en utbyggnad av Åkersberga tätort västerut samt konsekvenserna av detta. Läs mer om den fördjupade översiktsplanen häröppnas i nytt fönster.

Sverigeförhandlingen
Österåkers kommun har deltagit i Sverigeförhandlingen och ser en stor nytta av en förlängning av Roslagsbanan in till Stockholm city via Odenplan. Läs mer om Sverigeförhandlingen häröppnas i nytt fönster.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Camilla Bennet
Senast uppdaterad:
fredag 16 oktober 2020