Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Täljö 2:8

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 9 januari 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för ny förskola inom Täljö 2:8. Planområdet är beläget i Täljö mellan Järnvägsbacken och Storträsket. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola inom Täljö för att möta det ökade behovet av förskolor i området.

Aktuellt

Planförslaget var på granskning under perioden 16 mars-17 april 2020 och fanns tillgängligt i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga samt på kommunens webbplats.

Tack för era synpunkter!

Granskningshandlingen kan läsas härPDF.

Nu påbörjas arbetet med att revidera planförslaget och färdigställa antagandeförslaget som kommer att publiceras här efter att antagandebeslut fattats hos Kommunfullmäktige.

Tidigare

Planförslaget var på samråd under tiden 20 augusti - 12 september 2018 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga.

Samrådshandlingen kan läsas här.PDF

Handlingarna fanns under tiden även tillgängliga på Information Österåker i Åkersberga centrum samt på kommunens webbplats. Ett samrådsmöte hölls den 4 september 2018 på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset i Åkersberga

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Anna Forssén
Senast uppdaterad:
fredag 16 oktober 2020