Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Täljö 2:8

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 9 januari 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för ny förskola inom Täljö 2:8. Planområdet är beläget i Täljö mellan Järnvägsbacken och Storträsket. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola inom Täljö för att möta det ökade behovet av förskolor i området.

Aktuellt

Detaljplanen för Förskola inom Täljö 2:8 antogs av Kommunfullmäktige den
19 oktober 2020 och har därefter överklagats till mark- och miljödomstolen.

Handlingar kan läsas här:
AntagandehandlingPDF

Tidigare

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 16 mars-17 april 2020 och fanns tillgängligt i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga samt på kommunens webbplats.

Planförslaget var på samråd under tiden 20 augusti-12 september 2018 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga.

Handlingarna fanns under tiden även tillgängliga på Information Österåker i Åkersberga centrum samt på kommunens webbplats. Ett samrådsmöte hölls den 4 september 2018 på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset i Åkersberga.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Anna Forssén
Senast uppdaterad:
måndag 8 februari 2021