Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Valsättra, del 2

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till detaljplan för Valsättra del 2. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling av området med småhus.

Planuppdraget kan läsas härPDF

Utöver utvecklingen av området med avseende för bostadsändamål i form av småhus är planläggningen en förutsättning för att möjliggöra vägutbyggnader och utbyggnad av allmänt vatten- och avloppsystem i Svinninge.

Aktuellt

Nu påbörjas arbetet med att arbeta fram ett samrådsförslag. Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Camilla Bennet
Senast uppdaterad:
måndag 8 februari 2021