Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Upphävande av del av detaljplan för Svartgarn 2:1 och 2:134

Förändring av detaljplan gäller nytt naturreservat kring Karsvreta träsk. Upphävandet bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Aktuellt

Detaljplanen är färdig för upphävande men avvaktar beslut om bildande av naturreservat för Karsvreta träsk.

Tidigare

Planförslaget var på utställning under tiden 19 maj - 16 juni 2014. Innan dess var planförslaget på samråd under tiden 15 november - 16 december 2013. Ett samrådsmöte hölls den 3 december 2013. Ett planprogram för hela Svinninge godkändes av kommunfullmäktige 19 december 2005.

Handlingarna kan läsas här:
KungörelsePDF
UtställningshandlingPDF
Kungörelse upphävande §113PDF
PM upphävande §113PDF
Bilagor upphävande §113PDF

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Camilla Bennet
Senast uppdaterad:
tisdag 1 juni 2021