Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skorstenen (Berga 6:485 med flera)

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 24 augusti 2015 i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Skorstenen (Berga 6:485 med flera). I februari 2016 fick förvaltningen ett utökat uppdrag med att se över ett större område kring Hackstaskolan och parken för att kunna få ett helhetsperspektiv, framförallt på trafiklösningar inom området. Planområdet är beläget längs med Bergavägen och inkluderar delar av området kring Hackstaskolan, parken, Hackstahallen med mera.

Planuppdraget kan läsas härPDF

Sedan arbetet med detaljplanen för Skorsten påbörjades har förvaltningen fått i uppdrag att utreda ett större område, planprogram för Hacksta-Berga, då det framkommit flertalet komplexa frågor som behöver studeras i ett vidare perspektiv. Detta har medfört att planarbetet för detaljplanen Skorstenen är vilande till dess att planprogrammet har godkänts.

Mer information om planprogramarbetet för Hacksta-Berga kan läsas häröppnas i nytt fönster

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten till att planlägga området för bostäder i form av flerbostadshus längs med Bergavägen, samt att finna en hållbar trafiksituation till Hackstaskolan och området i stort.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Ingrid Kärrsten
Senast uppdaterad:
onsdag 10 februari 2021