Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skorstenen (Berga 6:485 med flera)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Skorstenen (Berga 6:485 med flera). Förvaltningen har senare fått ett utökat uppdrag med att se över ett större område kring Hackstaskolan och parken för att kunna få ett helhetsperspektiv, framförallt på trafiklösningar inom området. Planområdet är beläget längs med Bergavägen och inkluderar delar av området kring Hackstaskolan, parken, Hackstahallen med mera.

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten till att planlägga området för bostäder i form av flerbostadshus längs med Bergavägen, samt att finna en hållbar trafiksituation till Hackstaskolan och området i stort.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Ingrid Kärrsten
Senast uppdaterad:
fredag 16 oktober 2020