Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skånsta 2:171

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 7 mars 2018 i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Skånsta 2:171. Planområdet utgörs av Länsmansgården.

Planuppdraget kan läsas härPDF

Syftet med planen är att möjliggöra den nuvarande markanvändningen i form av kultur- och fritidsverksamhet och skapa möjlighet till tillfällig vistelse.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Peter Jonsson
Senast uppdaterad:
måndag 8 februari 2021