Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Säby 2:31 och 2:30

Samhällsbyggnadsförvaltningen har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Säby 2:31 och 2:30. Planområdet ligger i nordvästra Åkersberga mellan Norrövägen och Säbygårdsvägen.

Planuppdraget kan läsas härPDF

I planförslaget är avsikten att pröva en ändring av nuvarande markanvändning från småindustri och kontor till förskoleändamål på Säby 2:31 samt göra en översyn av gällande detaljplan för Säby 2:30, som redan i dag är planlagd för förskoleändamål. Syftet med den föreslagna planläggningen är att öka antalet förskoleplatser i strategiska lägen i Åkersbergas utvecklingsområden. Målet är ökad attraktivitet ur socialt, ekonomiskt samt ekologiskt perspektiv samt att främja en hållbar stadsutveckling.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Amanda Docherty
Senast uppdaterad:
onsdag 10 februari 2021