Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Runö 7:491 och delar av Runö 7:108

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Runö 7:491 samt delar av Runö 7:108. Fastigheterna är belägna i korsningen mellan Svinningevägen och Näsvägen. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planuppdraget kan läsas härPDF

Syftet med planförslaget är att pröva en ändring av befintlig detaljplan för att i första hand möjliggöra för verksamheter och möjliggöra en fortsatt stadsmässig utveckling i ett strategiskt läge i korsningen Svinningevägen och Näsvägen.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Sara Hägg
Senast uppdaterad:
måndag 8 februari 2021