Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Röllingby södra, etapp 1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i form av flerbostadshus inom Smedby 19:227 m.fl., inom ett centralt område i Åkersberga. Detaljplanen möjliggör även för ändrat huvudmannaskap längs med Storängsvägen, som idag är enskilt men som i och med ett genomförandet av detaljplanen skulle övergå till kommunalt huvudmannaskap. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Efter samrådet har planområdet delats upp i två delar. Delar av Storängsvägen söder om Hackstavägen, samt fastigheterna Hacksta 2:134 och Berga 10:6 har tagits bort från detaljplanearbetet med Röllingby södra, etapp 1 då det framkommit flertalet frågor som behöver utredas vidare i etapp 2.

Aktuellt

Planförslaget var utställt för samråd under tiden 14 november – 12 december 2016 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns under tiden även tillgängliga på Information Österåker i Åkersberga centrum samt på kommunens webbplats. Ett samrådsmöte hölls den 29 november 2016 i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Ingrid Kärrsten
Senast uppdaterad:
fredag 16 oktober 2020