Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Östra Stenhagen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Smedby industriområde. Planområdet, som nu benämns Östra Stenhagen, är beläget i norra delen av Åkersberga i närheten av Sockenvägen i Smedby. Planområdet är ca 2,5 hektar.

Planuppdraget kan läsas härPDF

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling av området med avseende på bostads- och serviceändamål.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Sara Hägg
Senast uppdaterad:
måndag 8 februari 2021