Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Östra Kanalstaden, etapp 2

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att påbörja planarbete för att utreda möjligheterna för en fortsatt utveckling av Östra Kanalstaden. Syftet med detaljplaneuppdraget är att möjliggöra en fortsatt stadsmässig utveckling av Östra Kanalstaden och skapa utrymme för en centralt belägen skola, bostäder och idrott. En ombyggnad av Åkersberga IP kommer vara nödvändig för att genomföra planförslaget och idrottsplatsens storlek och funktioner studeras inom ramen för planarbetet.

Aktuellt

En strukturskiss för hela Kanalstaden som ligger till grund för de olika detaljplanerna godkändes av Kommunstyrelsen den 11 januari 2016.

Planförslaget var på samråd under tiden 29 juni – 27 augusti 2018 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns även utställda på Information Österåker i Åkersberga centrum samt på kommunens webbplats.

Ett samrådsmöte hölls den 20 augusti 2018 på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset i Åkersberga.

Planprocess

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Daniel Nygårds
Senast uppdaterad:
fredag 16 oktober 2020