Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers gymnasium (Berga 6:162 med flera)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för området kring Österåkers gymnasium (del av Berga 6:162 med flera). Planområdet är beläget strax nordost om Åkersberga centrum och är cirka 3 hektar stort.

Planuppdraget kan läsas härPDF

Syftet med planförslaget är att utreda möjligheten för Österåkers gymnasium att utöka sin verksamhet samt att möta framtida behov av gymnasieplatser och verksamhetsutrymme. Utöver lokaler för skolverksamhet ska förutsättningar för kulturverksamhet och bostäder utredas. En utveckling av Österåkers gymnasium är ett steg mot att nå kommunens mål att bli den bästa skolkommunen i länet.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd. Vid samrådet tar kommunen in synpunkter på planförslaget

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Anna Forssén
Senast uppdaterad:
tisdag 23 mars 2021