Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Margretelundsvägen, etapp 3

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till detaljplan för Margretelundsvägen etapp 3.

Planuppdraget kan läsas härPDF

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Planområdet sträcker sig längs Margretelundsvägen mellan Gårdslötvägen - Isättravägen.

Den första etappen av gång- och cykelvägen mellan Pärongöken och Gröndalsvägen byggdes ut under 2011-2012. Detaljplanen för etapp 2 mellan Gårdslötsvägen och Gröndalsvägen beräknas att antas under 2019.

Aktuellt

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Camilla Bennet
Senast uppdaterad:
tisdag 23 mars 2021