Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kanalterrassen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Kanalterrassen. Planområdet är beläget i centrala Åkersberga mellan Centralvägen och Åkers kanal.

Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten att planlägga området med flerbostadshus, samt att möjliggöra en ombyggnation av Centralvägen på aktuell sträcka för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten. Tvärvägen ingår i planområdet för att möjliggöra en ändring av vägens huvudmannaskap från enskilt till kommunalt. I planförslaget ingår även en strandpromenad längs Åkers kanal, vilken kommer bli en det av det pågående arbetet med Stadspark Åkers kanal.

Planuppdraget kan läsas härPDF
Utökat planuppdrag kan läsas härPDF

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Peter Jonsson
Senast uppdaterad:
måndag 8 februari 2021