Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Hagby äng och kulle

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Hagby äng och kulle (del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl.). Planområdet är beläget vid Svinningevägen mellan Hagbyhöjden och Husbykullen och är cirka 18 hektar stort.

Syftet med planen är att ge möjligheter till en hållbar stadsutveckling med såväl
bostäder som lokala verksamheter och service i ett mycket stationsnära läge. Detta
innebär att pröva möjligheterna till ny bebyggelse i form av nya bostäder och
verksamhetslokaler i en varierad bebyggelse med stadskaraktär. Detaljplanen utgör en första etapp av utbyggnadsområdet för utvecklingen av hela området kring Åkers
Runö station.

Aktuellt

Planförslaget var på samråd under tiden 19 oktober – 19 november 2018 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns även utställda på Information Österåker i Åkersberga centrum samt på kommunens webbplats.

Handlingarna kan läsas här:
Missiv Hagby äng och kullePDF
Samrådshandling Hagby äng och kullePDF

Ett samrådsmöte hölls den 6 november 2018 på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset i Åkersberga.

Tidigare

Våren 2016 hölls en markanvisningstävling för den del av planområdet som är belägen intill Svinningevägen. Vinnande förslag blev "Nätverket" framtaget av Magnolia Bostad AB i samarbete med LINK arkitektur.

Läs mer om markanvisningstävlingen här.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Ingrid Kärrsten
Senast uppdaterad:
onsdag 5 maj 2021