Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Dragontorpsvägen 1

Samhällsbyggnadsförvaltningen har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Söra 1:527 och del av Söra 1:10. Planområdet, som nu benämns Dragontorpsvägen 1, är beläget i nordöstra delen av centrala Åkersberga. Planområdet är ca 1 000 kvm.

Syftet med den föreslagna planläggningen är att öka andelen bostäder i kollektivtrafiknära och strategiska lägen med lokaler i bottenvåningen samt att medverka till en effektiv markanvändning och en hållbar stadsutveckling.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Planuppdraget kan läsas härPDF

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Amanda Docherty
Senast uppdaterad:
måndag 8 februari 2021