Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Del av Ekbacken

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Slussholmen och del av Ekbacken. Planområdet för del av Ekbacken är beläget vid Åkers kanal vid Ekbackens hembygdspark.

Planuppdraget kan läsas härPDF

Syftet med planen är att vid del av Ekbacken möjliggöra uppförandet av en ny scenbyggnad i hembygdsparken.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Peter Jonsson
Senast uppdaterad:
tisdag 2 mars 2021