Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Pågående detaljplaner och planprogram

Här nedan finns information om pågående planarbeten i kommunen.

Detaljplaner - Åkersberga tätort

Förutom Åkersbergas centrala delar avses här nedan även närliggande områden som t.ex. Margretelund, Smedby och Österskär.

Detaljplaner - Svinninge

Arbetet med detaljplaneläggning i Svinninge har pågått under flera år. Arbetet har i stort följt en etappindelning som redovisades i programmet. Flera av detaljplanerna har redan vunnit laga kraft och redovisas därmed under gällande detaljplaner.

Detaljplaner - Övriga delar av Österåkers kommun

Planprogram

Översiktplanering

Detaljplaner - Laga kraft

Detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft visas nedan.


För övriga detaljplaner hänvisas till kommunens karta över gällande detaljplaner. Där kan plankarta med tillhörande handlingar hittas.

För mer information maila plan.exploatering@osteraker.se

Redaktör:
Peter Jonsson

Senast uppdaterad:
onsdag 16 september 2020