Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Aktuella byggprojekt

Här presenteras några av de byggnadsprojekt som pågår i kommunen. Om inget annat anges har byggprojekten föregåtts av en antagen detaljplan.

Brännbacken

Cirka 5 kilometer nordost om centrala Åkersberga byggs ett nytt industri- och verksamhetsområde i Brännbacken.

Information om projektet, Brännbackens webbplats
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fredsborg

I ett område mellan Hagbyhöjden och Gottsunda byggs bostadsområdet Fredsborg. Totalt kommer det byggas cirka 160 bostäder i en blandning av radhus, kedjehus, parhus och friliggande villor. Även en skola och förskola har byggts i området, båda är klara och i drift.

Information om Fredsborg, JMs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kanalhöjden etapp 1 och 2

Kanalhöjden består av två etapper. Etapp 1 är färdigställd och etapp 2 i det närmaste likaså.

Information om Kanalhöjden, MBA Entreprenads webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Multiarena

I korsningen mellan Svinninge- och Näsvägen pågår byggnation av en ny multiarena. Österåkers multiarena kommer att ge plats för en mängd olika idrotter.

Information om multiarenan  Öppnas i nytt fönster.

Säby Wood

I området mellan Sockenvägen och Säbygårdsvägen i nordvästra Åkersberga byggs bostadsområdet Säby Wood. Totalt kommer det byggas 76 bostäder i 19 huskroppar. I samband med att bostäderna byggs förlängs och upprustas Säbygårdsvägen med tillhörande gång- och cykelväg.

Information om Säby Wood, Resona Länk till annan webbplats.

Söra kvarter

Under januari 2019 påbörjade Wallenstam byggnation av bostäder i nya Söra kvarter. Det kommer att byggas cirka 270 nya hyreslägenheter i varierande storlek och 10 stycken bostadsrättshus.
I samband med detta bygger Österåkers kommun gator och allmän plats inom området. Under byggtiden påverkas trafiken i området och alla parter arbetar för att få till en så bra lösning som möjligt

Gator och parkyta kommer att vara öppna för allmänheten i augusti 2021.

Information om Söra kvarter, Wallenstams webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Täljöviken

Vid Täljövikens nedlagda kursgård växer det fram ett område med ca 160 bostäder i småhus och 200 lägenheter i flerbostadshus. Dessutom byggs nya gator, en park, förskola och vårdboende. Den nedlagda kursgården planeras att omvandlas till ett hotell när bostäderna runt omkring är färdigställda.

Kommunens anläggning av gator och park samt brygga med vindkydd i Täljöviken är nu färdigställd.

För att gräs och planteringsytorna i parken ska få bästa möjliga förutsättningar har projektet beslutat att genomföra en etableringsbesiktning av växtligheten i slutet av maj, och därefter kommer parken att öppnas för allmänheten i månadsskiftet maj/juni 2021.

Information om projektet, Runö Fastigheters webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valsjöskogen

Invid Trastsjöskogen i Tråsättra, Margretelund byggs radhus, parhus och friliggande villor. I del av området är inflyttning klar men i större delen av området pågår byggnation.

Information om Valsjöterrassen, MA Living & partner´s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information om Skogsgungan, BLOOC´s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information om Valsjöskogen, OBOS Sverige´s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information om Valsjövillorna, Myresjöhus webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information om Bofinken, OBOS Kärnhems webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information om Tråsättrahöjden, Vivioo´s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Senast uppdaterad:
måndag 27 september 2021