Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Aktuella byggprojekt

Här presenteras några av de byggnadsprojekt som pågår i kommunen. Om inget annat anges har byggprojekten föregåtts av en antagen detaljplan.

Brännbacken

Cirka 5 kilometer nordost om centrala Åkersberga byggs ett nytt industri- och verksamhetsområde i Brännbacken.

Information om projektet, Brännbackens webbplats
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fredsborg

I ett område mellan Hagbyhöjden och Gottsunda byggs bostadsområdet Fredsborg. Totalt kommer det byggas cirka 160 bostäder i en blandning av radhus, kedjehus, parhus och friliggande villor. Även en skola och förskola har byggts i området, båda är klara och i drift.

Information om Fredsborg, JMs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kanalhöjden etapp 1 och 2

Kanalhöjden består av två etapper. Etapp 1 är färdigställd och etapp 2 i det närmaste likaså.

Information om Kanalhöjden, MBA Entreprenads webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Multihall

I korsningen mellan Svinninge- och Näsvägen pågår byggnation av en ny multihall. Hallen kommer ge plats för en mängd olika idrotter.

Information om multihallen öppnas i nytt fönster

Söra kvarter

Under januari 2019 påbörjade Wallenstam byggnation av bostäder i nya Söra kvarter. Det kommer att byggas cirka 270 nya hyreslägenheter i varierande storlek och 10 stycken bostadsrättshus.
I samband med detta bygger Österåkers kommun gator och allmän plats inom området. Under byggtiden påverkas trafiken i området och alla parter arbetar för att få till en så bra lösning som möjligt

Gator och parkyta kommer att vara öppna för allmänheten i augusti 2021.

Information om Söra kvarter, Wallenstams webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Täljöviken

Vid Täljövikens nedlagda kursgård växer det fram ett område med ca 160 bostäder i småhus och 200 lägenheter i flerbostadshus. Dessutom byggs nya gator, en park, förskola och vårdboende. Den nedlagda kursgården planeras att omvandlas till ett hotell när bostäderna runt omkring är färdigställda.

Kommunens anläggning av gator och park samt brygga med vindkydd i Täljöviken är nu färdigställd.

För att gräs och planteringsytorna i parken ska få bästa möjliga förutsättningar har projektet beslutat att genomföra en etableringsbesiktning av växtligheten i slutet av maj, och därefter kommer parken att öppnas för allmänheten i månadsskiftet maj/juni 2021.

Information om projektet, Runö Fastigheters webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Valsjöskogen

Invid Trastsjöskogen i Tråsättra, Margretelund byggs radhus, parhus och friliggande villor. I del av området är inflyttning klar men i större delen av området pågår byggnation.

Information om Valsjöterrassen, MA Living & partner´s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om Skogsgungan, BLOOC´s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om Valsjöskogen, OBOS Sverige´s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om Valsjövillorna, Myresjöhus webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om Bofinken, OBOS Kärnhems webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om Tråsättrahöjden, Vivioo´s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Senast uppdaterad:
tisdag 13 juli 2021