Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Aktuella byggprojekt

Här presenteras några av de byggnadsprojekt som pågår i kommunen. Om inget annat anges har byggprojekten föregåtts av en antagen detaljplan.

Brännbacken

Cirka 5 kilometer nordost om centrala Åkersberga byggs ett nytt industri- och verksamhetsområde i Brännbacken.

Information om projektet, Brännbackens webbplats
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fredsborg

I ett område mellan Hagbyhöjden och Gottsunda byggs bostadsområdet Fredsborg. Totalt kommer det byggas cirka 160 bostäder i en blandning av radhus, kedjehus, parhus och friliggande villor. Även en skola och förskola har byggts i området, båda är klara och i drift.

Information om Fredsborg, JMs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kanalhöjden etapp 1 och 2

Kanalhöjden består av två etapper. Etapp 1 är färdigställd och etapp 2 i det närmaste likaså.

Information om Kanalhöjden, MBA Entreprenads webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Multihall

I korsningen mellan Svinninge- och Näsvägen pågår byggnation av en ny multihall. Hallen kommer ge plats för en mängd olika idrotter.

Information om multihallen öppnas i nytt fönster

Söra kvarter

Från och med januari 2019 kommer Wallenstam att påbörja byggnationer av bostäder i nya Söra kvarter. Det kommer att byggas cirka 270 nya hyreslägenheter i varierande storlek och 10 stycken bostadsrättshus.
I samband med detta kommer även Österåkers kommun att bygga gator och allmän plats inom området. Under byggtiden kommer trafiken i området att påverkas och alla parter arbetar för att få till en så bra lösning som möjligt

Information om Söra kvarter, Wallenstams webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Täljöviken

Vid Täljövikens nedlagda kursgård växer det fram ett område med ca 160 bostäder i småhus och 200 lägenheter i flerbostadshus. Dessutom byggs nya gator, en park, förskola och vårdboende. Den nedlagda kursgården planeras att omvandlas till ett hotell när bostäderna runt omkring är färdigställda.

För närvarande pågår den sista etappen för kommunen att färdigställa de sista allmänna ytorna (där ingå park och torg) som beräknas vara klara till årsskiften 20/21.

Kommunen har nu även fått godkänt av Länsstyrelsen att uppföra en brygga. Bryggan med spång byggs vid befintlig pumpstation. Vi planerar att påbörja arbeten i höst och de skall vara färdigställda våran 2021.

Information om projektet, Runö Fastigheters webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Valsjöskogen

Invid Trastsjöskogen i Tråsättra, Margretelund byggs radhus, parhus och friliggande villor. I del av området är inflyttning klar men i större delen av området pågår byggnation.

Information om Valsjöterrassen, MA Living & partner´s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om Skogsgungan, BLOOC´s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om Valsjöskogen, OBOS Sverige´s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om Valsjövillorna, Myresjöhus webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om Bofinken, OBOS Kärnhems webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om Tråsättrahöjden, Vivioo´s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Senast uppdaterad:
fredag 9 april 2021