Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Aktuella byggprojekt

Här presenteras några av de byggnadsprojekt som pågår i kommunen. Om inget annat anges har byggprojekten föregåtts av en antagen detaljplan.

Brännbacken

Cirka 5 kilometer nordost om centrala Åkersberga byggs ett nytt industri- och verksamhetsområde i Brännbacken.

Information om projektet, Brännbackens webbplats
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fredsborg

I ett område mellan Hagbyhöjden och Gottsunda byggs bostadsområdet Fredsborg. Totalt kommer det byggas cirka 160 bostäder i en blandning av radhus, kedjehus, parhus och friliggande villor. Även en skola och förskola byggs i området. Förskolan är klar och i drift medan skolan beräknas vara i drift till vårterminen 2020.

Information om Fredsborg, JMs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kanalhöjden

Kanalhöjden består av två etapper. Inflyttning för etapp ett är planerad till hösten 2019.

Information om Kanalhöjden, projektets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ljusterö skärgårdsby

På Mellansjövägen vid Ljusterö torg byggs ett nytt småhusområde bestående av ca 70 bostäder.

Information om Ljusterö skärgårdsby, projektets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Multihall

En helt ny multihall kommer att byggas vid korsningen mellan Svinninge- och Näsvägen med plats för en mängd olika idrotter.

Information om multihall.öppnas i nytt fönster

Norrgårdshöjden

Utmed Norrgårdsvägen byggs 128 hyresrätter till framtida hyresgäster. Yteffektiva lägenheter om 1-3 rum och kök med inflyttning 2019. Projektet består av tre huskroppar med 4-6 våningar.

Information om projektet, Wallenstams webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Runö gårds södra och Brofästet

Angränsande till Åkers kanal och väg 276 uppförs ett nytt bostadsområde bestående av både flerbostadshus och småhus i form av kedjehus och villor. Första etappen närmast kanalen är färdig, nästa etapp har påbörjats och inflyttning sker etappvis 2017-2019.

Information om småhus, Fastighetsbyråns webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skärgårdsstadsskolan

Armada har startat en ombyggnad av Skärgårdsstadsskolan för att skapa fler klassrum, matsal och ett tillagningskök. ombyggnationen beräknas vara klar i december 2020.

Söra

Från och med januari 2019 kommer Wallenstam att påbörja byggnationer av bostäder i nya Söra kvarter. Det kommer att byggas cirka 270 nya hyreslägenheter i varierande storlek och 10 stycken bostadsrättshus.
I samband med detta kommer även Österåkers kommun att bygga gator och allmän plats inom området. Under byggtiden kommer trafiken i området att påverkas och alla parter arbetar för att få till en så bra lösning som möjligt

Information om byggnadsprojektet hittar du Wallenstams webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Täljöviken

Vid Täljövikens nedlagda kursgård växer det fram ett område med ca 160 bostäder i småhus och 200 lägenheter i flerbostadshus. Dessutom byggs nya gator, en park, förskola och vårdboende. Den nedlagda kursgården planeras att omvandlas till ett hotell när bostäderna runt omkring är färdigställda.

För närvarande pågår den sista etappen för kommunen att färdigställa de sista allmänna ytorna (där ingå park och torg) som beräknas vara klara till årsskiften 20/21.

Kommunen har nu även fått godkänt av Länsstyrelsen att uppföra en brygga. Bryggan med spång byggs vid befintlig pumpstation. Vi planerar att påbörja arbeten i höst och de skall vara färdigställda våran 2021.

Information om projektet, Runö Fastigheters webbplats.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Östra Kanalstaden, etapp 1

Östra Kanalstaden är en stadsdel med vatten och skärgård i fokus. Området ligger på promenadavstånd från Åkersberga centrum och är beläget mellan Åkers kanals östra strand och Österskärsvägen. Vissa hus är färdiga medan andra byggs och planeras, totalt innehåller området ca 300 bostäder och beräknas vara helt färdigt under 2019.

Information om bostäderna, JMs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Anna Wiström

Senast uppdaterad:
tisdag 14 april 2020