Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Pågående och planerade byggprojekt

På denna sida kan du läsa om aktuella och planerade arbeten som kan påverka framkomligheten på kommunens gator och vägar. Du kan också läsa om pågående arbeten och projekt i parker, naturområden och kommunens bad samt om olika byggnadsprojekt.

Aktuella projekt inom trafik och vägdrift

 • 2021-07-02

  Arbete för att förbättra framkomligheten på Sockenvägen
  Nu är det dags att förbättra framkomligheten på Sockenvägen i anslutning till den nya cirkulationsplatsen vid väg 276! Vi planerar att inleda arbetet under vecka 32.
  Läs mer
 • 2021-04-19

  Slussen och ön stängs när Slussholmen rustas
  Slussholmen i Åkers kanal är en omtyckt plats. Nu har det äntligen blivit dags att varsamt restaurera och bygga om slussen, dämmet, fiskvandringsleden och på ön. Det innebär att både slussen och ön är stängda under hela året. På den här sidan kan du följa arbetet genom regelbundna rapporter, se längst ned på sidan.
  Läs mer
 • 2021-02-19

  Byggande av cirkulationsplats på väg 276/Sockenvägen
  Trafikverkets arbete med byggnation av cirkulationsplatsen vid Roslagsvägen, väg 276 – Sockenvägen är snart färdigställt.
  Läs mer
 • 2020-12-02

  Ny gång- och cykelbana intill Margretelunds centrum
  Nu påbörjar kommunen byggandet av en ny gång- och cykelbana längs med Söralidsvägen, mellan Muskötvägen och Svartfåravägen.
  Läs mer
 • 2020-11-02
  Breddning av Roslagsvägen, väg 276
  Roslagsvägen, väg 276 planeras att breddas mellan Söralidsvägen och cirkulationsplatsen vid Margretelundsvägen–Norrgårdsvägen.
  Läs mer
 • 2020-10-14
  Ny lekplats och torg byggs i Fredsborg
  Kommunen anlägger en ny lekplats, torgyta och gångvägar i Fredsborg.
  Läs mer
 • 2020-04-30
  Trafikverkets arbete med Kulla vägskäl
  Trafikverket avser att genomföra en del åtgärder vid Kulla vägskäl vid korsningen mellan väg 274 Vaxholmsvägen och väg 1004 Svinningevägen.
  Läs mer
 • 2020-04-02

  Flytt av infartsparkering Åkers Runö station
  Under byggnationen av Österåkers nya multihall kommer den befintliga infartsparkeringen vid Åkers Runö station att flyttas och få en ny tillfällig placering fram till början på 2022.
  Läs mer
 • 2020-02-04

  Gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen
  Margretelundsvägen är en viktig skolväg och ett led i utbyggnaden för att binda ihop cykelstråket mellan Skärgårdsstad och Åkersberga.
  Läs mer
 • 2020-01-24

  Byggnationer i Söra kvarter
  Byggnation av gång- och cykelbanor, vägar, parkeringar och park i anslutning till Wallenstams husbygge vid Söra.
  Läs mer

Aktuella projekt inom naturområden, parker och badplatser

 • 2020-01-28

  Nu påbörjas ombyggnation av Järnvägsparken!
  Den anrika Järnvägsparken i Åkersberga kommer under de kommande åren att få ett rejält lyft. Parken ska rustas upp med svepande perennplanteringar, praktfulla körsbärslundar, ett livfullt promenadstråk samt generösa ytor för folkliv, lek och aktivitet. Järnvägsparken kommer att bli en stolthet för Åkersbergas invånare, ett besöksmål som signalerar hemvist och förankrar centrumområdets lokala identitet i Åkersbergas historia.
  Läs mer

Aktuella byggnadsprojekt som pågår i kommunen

Under aktuella byggnadsprojekt presenterar vi några av de byggnasprojekt som pågår i Österåkers kommun.

Redaktör:
SBF

Senast uppdaterad:
torsdag 22 oktober 2020