Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Pågående och planerade byggprojekt

På denna sida kan du läsa om aktuella och planerade arbeten som kan påverka framkomligheten på kommunens gator och vägar. Du kan också läsa om pågående arbeten och projekt i parker, naturområden och kommunens bad samt om olika byggnadsprojekt.

Aktuella projekt inom trafik och vägdrift

 • 2021-02-19

  Byggande av cirkulationsplats på väg 276/Sockenvägen
  Trafikverkets arbete med byggnation av cirkulationsplatsen vid Roslagsvägen, väg 276 – Sockenvägen pågår för fullt. Arbetet utförs så snabbt som möjligt, med tanke på hur mycket trafik som passerar här dagligen.
  Läs mer
 • 2020-12-02

  Ny gång- och cykelbana intill Margretelunds centrum
  Nu påbörjar kommunen byggandet av en ny gång- och cykelbana längs med Söralidsvägen, mellan Muskötvägen och Svartfåravägen.
  Läs mer
 • 2020-11-02
  Breddning av Roslagsvägen, väg 276
  Roslagsvägen, väg 276 planeras att breddas mellan Söralidsvägen och cirkulationsplatsen vid Margretelundsvägen–Norrgårdsvägen.
  Läs mer
 • 2020-10-27

  Trafikförändringar Roslagsvägen, väg 276 och Sockenvägen
  Den 10 november kommer nästa etapp av arbetena av ny cirkulationsplats vid korsningen Roslagsvägen, väg 276 och Sockenvägen starta.
  Läs mer
 • 2020-10-14
  Ny lekplats och torg byggs i Fredsborg
  Kommunen anlägger en ny lekplats, torgyta och gångvägar i Fredsborg.
  Läs mer
 • 2020-04-30
  Trafikverkets arbete med Kulla vägskäl
  Trafikverket avser att genomföra en del åtgärder vid Kulla vägskäl vid korsningen mellan väg 274 Vaxholmsvägen och väg 1004 Svinningevägen.
  Läs mer
 • 2020-04-02

  Flytt av infartsparkering Åkers Runö station
  Under byggnationen av Österåkers nya multihall kommer den befintliga infartsparkeringen vid Åkers Runö station att flyttas och få en ny tillfällig placering fram till början på 2022.
  Läs mer
 • 2020-03-04

  Byggande av ny cykelbana längs Söralidsvägen
  Österåkers kommun bygger ny gång- och cykelbana längs med Söralidsvägen mellan Muskötvägen och Svartfåravägen så att det blir lättare att ta sig förbi handelsområdet med cykel och till fots.
  Läs mer
 • 2020-02-04

  Gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen
  Margretelundsvägen är en viktig skolväg och ett led i utbyggnaden för att binda ihop cykelstråket mellan Skärgårdsstad och Åkersberga.
  Läs mer
 • 2020-01-24

  Byggnationer i Söra kvarter
  I mars påbörjas byggnationer av gång- och cykelbanor, vägar, parkeringar och park i anslutning till Wallenstams husbygge vid Söra.
  Läs mer

Aktuella projekt inom naturområden, parker och badplatser

 • 2020-01-28

  Nu påbörjas ombyggnation av Järnvägsparken!
  Den anrika Järnvägsparken i Åkersberga kommer under de kommande åren att få ett rejält lyft. Parken ska rustas upp med svepande perennplanteringar, praktfulla körsbärslundar, ett livfullt promenadstråk samt generösa ytor för folkliv, lek och aktivitet. Järnvägsparken kommer att bli en stolthet för Åkersbergas invånare, ett besöksmål som signalerar hemvist och förankrar centrumområdets lokala identitet i Åkersbergas historia.
  Läs mer

Aktuella byggnadsprojekt som pågår i kommunen

Under aktuella byggnadsprojekt presenterar vi några av de byggnasprojekt som pågår i Österåkers kommun.

Redaktör:
SBF

Senast uppdaterad:
torsdag 22 oktober 2020