Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vattenverksamhet

Ett tillstånd eller en anmälan om vattenverksamhet behövs i de flesta typer av arbeten som sker i vatten. Exempelvis vid anläggande av en brygga, grävning, muddring, pålning och liknande verksamheter. Anmälan ska göras till Österåkers kommun. Om det krävs tillstånd ska Länsstyrelsen kontaktas.

Anmälningsplikt

Följande åtgärder innebär att anmälan behöver göras till kommunen.

  • Anläggning exempelvis av en brygga, fyllning, pålning, grävning, muddring eller sprängning om bottenytan uppgår till högst 500 kvadratmeter i ett vattendrag eller högst 3000 kvadratmeter i sjö eller hav.
  • Byggande av bro eller anläggande av trumma i ett vattendrag med medelvattenföring på högst 1 kubikmeter per sekund
  • Nedläggning eller byte av kabel i ett område
  • Bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn eller högst 100 000 kubikmeter per år från ett vattendrag.
  • Bortledning av högst 1000 kubikmeter ytvatten per dygn eller högst 200 000 kubikmeter per år från sjö eller hav.
  • Anläggande av våtmark på mindre än 5 hektar
  • Utrivning av en anmälningspliktig vattenanläggning

Anmälningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillståndsplikt

Om den verksamhet du tänker utföra inte omfattas av ovanstående punkter kan den vara tillståndspliktig och du behöver då kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länsstyrelsen i Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strandskydd och uppläggning av muddermassor

För åtgärder i vatten krävs ofta flera miljöprövningar. Ofta handlar det om strandskyddsdispens som söks hos kommunens bygglovsenhet eller upplägg av muddermassor på land som söks hos miljö- och hälsoskyddsenheten.

Ansökningsblankett strandskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälningsblankett uppläggning muddermassor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Karin Palmqvist Larsson
Senast uppdaterad:
tisdag 9 februari 2021