Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tips för att minska påverkan på miljön

Du kan göra skillnad. För att minska påverkan på miljön och klimatet behöver vi alla ta ansvar. Genom att göra kloka val i din vardag eller i din verksamhet gör du en viktig insats. Här är några tips på hur du kan agera mer miljövänligt och klimatvänligt.

Mikroplaster

Kommunfullmäktige i Österåker har beslutat att kommunens verksamheter inte ska köpa in hygien- och kosmetikprodukter med tillsatta mikroplaster. Detta beslut är en del av kommunens arbete för att begränsa spridningen av plast till vår miljö. Även du som privatperson kan bidra till en minskad spridning av mikroplast.

Information om mikroplasterPDF

Ballonger och ballongsläpp

Österåkers kommun avråder kommunens verksamheter från att köpa in ballonger, särskilt om de riskerar att hamna i naturen och i havet vid exempelvis ballongsläpp. Ballongerna bidrar till nedskräpning och djur kan ta skada.

Ballonger som är tillverkade av latex, det vill säga naturligt framställt gummi som marknadsförs som biologiskt nedbrytningsbart, behöver även de lång tid för att brytas ned. De kan då intas av djur vars matsmältningsorgan tar stor skada. Ballonger som är tillverkade av plast blir miljöskadlig mikroplast när de hamnar i naturen.

Vad kan du göra?

Energi

All energiproduktion medför en miljöpåverkan, så håll koll på din energianvändning hemma och på jobbet. Tänk över vad du kan förändra, det brukar löna sig även ekonomiskt.

Transporter

Transporterna med bil och lastbil bidrar till en stor del av klimatpåverkan inom kommunen. Men globalt sett har vår konsumtion och våra flygresor ännu större betydelse. Genom att gå och cykla när du inte ska så långt får vi också friskare luft och en bättre hälsa.

Miljövänligt bränsle

Ett alternativ är att välja alternativa drivmedel som är bättre för miljön. Etanol finns på de större bensinstationerna i Österåker och alkylatbensin hittar du på Sandkilsvägen. Biogas kan man exempelvis köpa på Hagby avfallsanläggning. Laddstolpar för el- och hybridbilar finns på flera platser i kommunen, läs mer via länken.

Laddplatser för elbilar i Österåker

Tvätta bilen miljövänligt

Om du tvättar bilen på gatan rinner en stor mängd svårnedbrytbara ämnen rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester är skadliga både för människor och för miljön. Istället bör du tvätta bilen i en biltvätt där tvättvattnet renas.

Bli en vägvisare

Berätta för dina grannar vad du gör för att spara energi. Ta med barnen när du återvinner och berätta varför. Bilda en gående skolbuss istället för att ta egen bil. Fråga efter ekologiska alternativ i din butik och på restaurangen. Kan din arbetsplats eller verksamhet ta ett ökat miljöansvar? Genom en miljöcertifiering kan företag få konkurrensfördelar.

Luftföroreningar

Det är trafiken som står för största bidraget till luftföroreningar i vår kommun. Åk kollektivt, Roslagsbanan har inga utsläpp och går på förnybar el. Ersätt korta resor med bil med en promenad eller cykeltur. Tänk särskilt på luftmiljön vid skola och förskola när du lämnar och hämtar barn. Barnen får i sig mera luftföroreningar från gatunivån och de är känsligare för påverkan. Välj dubbfria däck nästa gång det är dags att byta och använd motorvärmare för att minska miljöbelastningen från bilen på vintern.

Eldning i kamin eller trädgårdsavfall

Vid eldning i braskamin eller när trädgårdsavfall eldas kan höga halter av hälsofarliga kolväten och partiklar uppkomma. Använd torrt bränsle i kaminen och elda under begränsad tid. Lämna trädgårdsavfallet till återvinningscentralen, då tas energin tillvara som bränsle i något värmeverk.

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Martina Berg
Senast uppdaterad:
tisdag 21 maj 2019