Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Gröna kilar

I Österåker är det aldrig långt till naturen. Tack vare de gröna kilarna gäller det faktiskt i hela Stockholmsregionen. De gröna kilarna är stora sammanhängande grönområden som sträcker sig via landsbygd och bebyggelse hela vägen in mot Stockholms innerstad. Här finns närhet till fantastiska natur- och kulturupplevelser och stora möjligheter att njuta av tystnaden och lugnet.

Österåkers gröna kilar

Österåkers kommun är en del av två av de tio gröna kilarna, Angarnkilen och Bogesundskilen. De tätortsnära grönområdena har flera sammanfallande värden.

Förutom att de gröna kilarna är värdefulla för människors hälsa och välbefinnande är de också mycket viktiga för den biologiska mångfalden och har stora kulturhistoriska värden. Växtligheten i kilarna renar och kyler luft, buskarna dämpar buller, bin pollinerar grödor och vegetationen både renar och leder undan regn- och snövatten.

De gröna kilarna bidrar också med sociala värden som exempelvis att vår hälsa främjas i naturen genom rekreation och friluftsliv. De bidrag också med kulturella värden. Det kan handla om att uppleva kulturhistoriska miljöer, där spår av mänsklig verksamhet genom olika tidsåldrar tydliggör historiska samband och att ett levande jordbrukslandskap med åkrar och betesmark är en stor kontrast till det urbana stadslandskapet.

Information för dig som vill besöka kilarna

Grönakilar.se – en webbplats med information och tips på utflykter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tre kilar, en samverkan

Flera av kilarna sträcker sig över kommungränserna, vilket ställer krav på samarbete. En mellankommunal samverkan har vuxit fram för Angarn-, Bogesunds- och Rösjökilen. Målsättningen är att utveckla grönstrukturen som en gemensam resurs och värna de ekosystemtjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.

Österåkers kommun arbetar tillsammans med de övriga deltagande kommunerna utifrån en gemensam vision för kilarna:

“Kilarna är högt värderade, välbesökta tätortsnära naturområden som bidrar till regionens attraktiva livsmiljö.”


Läs mer om kilsamverkanPDF

Grönakilar.se – en webbplats med information och tips på utflykter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viktigt att bevara

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting (TRF) arbetar för att utveckla, säkerställa samt öka tillgängligheten till regionens natur- och kulturvärden. På deras hemsida kan du läsa mer om bland annat de gröna kilarnas funktioner, värden och definitioner.

Läs mer på TRF:s, Tillväxt- och regionplaneförvaltningens, webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturkartan

Vill du utforska naturen nära dig eller i en annan kommun? Då kan du använda Naturkartan.

Bli inspirerad inför ett besök i naturen eller ta appen till din hjälp för att hitta när du väl är ute! Tänk på visa hänsyn, både till naturen och till andra besökare samt till markägare och närboende. Allemansrätten innebär både frihet och ansvar för dig som besökare.

Naturkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturkartan för Iphone/Ipadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturkartan för Androidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Martina Berg
Senast uppdaterad:
tisdag 6 april 2021