Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Smedbyån

Smedbyån är en mindre del av Åkerströmmens vattenvårdsområde, ett avrinningsområde som samlar upp och för vidare vattenflöden till Östersjön från regn och snösmältning i kommunerna Norrtälje, Sigtuna, Vallentuna och Österåker.

Den slingrande Smedbyån i Österåker förbinder sedan århundraden Drängsjön vid Domarudden med Hackstaskogen och rekreationsområdet Röllingby backar i Åkersberga. Men Smedbyån är inte bara ett inslag i kulturlandskapet. Kommunerna samverkar kring arbetet med att förbättra vattnets kvalitet genom Åkerströmmens vattenvårdssamverkan.

Ny kalkfilterbädd

Österåkers kommun genomför under 2019 förstärkta åtgärder för Smedbyån, som leder avrinningsvatten från ett område på ungefär 11 kvadratkilometer. Eftersom vattnet återförs till havet via sjöar och vattendrag som passerar genom marker med jordbruk, hästgårdar och fastigheter med enskilda avlopp orsakas en övergödning i vattnet. Genom att anlägga en kalkfilterbädd i Smedbyån, kan mängden övergödande ämnen som rinner ut i Åkers kanal och vidare ut i Östersjön minskas.

Europeiska jordbruksfonden

Kalkfilterbädden beräknas minska mängden fosfor, ett ämne som bidrar till övergödning, med ungefär 94 kilo per år. För höga halter av fosfor kan även exempelvis ge svåra blomningar av blågrönalger och höga halter av cyanobakterier. Bädden avskiljer också en mindre mängd kväve.

På plats, mellan Sjökarbyvägen och Röllingby backar, syns filteranläggningen främst genom de två parallella rören för intag och utlopp av vattnet. Däremellan finns själva kalkfilterbädden där vattnet filtreras. När filterbädden behöver bytas ut, ungefär vart 7-8:e år, kan den spridas ut på åkrar som gödning och kalkning. Den kalk som då följer med ut i åkern ökar ph-effekten i åkerjorden, vilket förbättrar jordens bördighet.

Österåkers kommun har erhållit bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att bygga anläggningen

Film om kalkfilterbädden

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Martina Berg
Senast uppdaterad:
tisdag 25 juni 2019