Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Miljö och klimat

Österåker arbetar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling som ger goda förutsättningar för människa, miljö och natur att samverka. Detta görs bland annat utifrån kommunens 22 lokala miljömål och klimat- och energistrategi.

Miljömål

De 22 lokala miljömålen beskriver vad kommunen vill åstadkomma med sitt miljöarbete. Varje förvaltning, bolag och enhet planerar för sitt miljömålsarbete. Miljömålen riktar sig också till invånare, föreningar, företag och andra verksamma i kommunen. Förhoppningen är att de ska inspirera till handling och göra det lättare för olika aktörer i kommunen att samverka.

De lokala miljömålen baseras på:

  • Nationella miljömål och regionala mål
  • Miljökvalitetsnormerna för vatten och luft
  • Mål i andra antagna planer
  • Österåkers miljösituation och behov
  • Kommunens möjlighet att bidra med störst miljönytta

Klimat- och energistrategi

Kommunen har antagit en klimat- och energistrategi som omfattar kommunens förvaltningar och bolag. Där finns mål för minskad klimatpåverkan, effektiv energianvändning och övergång till mera förnyelsebar energi.

För att klara målen för 2020 behöver energi och klimatfrågorna prioriteras. Hittills har kommunen gått över till flera miljöbilar. Hela 40 procent av leasingbilarna klarar de nya kraven för miljöbilar som gäller från 2013. Det finns också en elbil i kommunen bilpool och en cykelpool vid kommunhuset.

Armada Fastighets AB arbetar med energibesparande åtgärder i bostäder och lokaler. Eon levererar fjärrvärme som till 95 procent produceras med förnyelsebara bränslen. En tredjedel av den el som används i kommunens lokaler kommer från vindkraft.

Gröna kilar

De gröna kilarna är stora sammanhängande grönområden som sträcker sig via landsbygd och bebyggelse hela vägen in mot Stockholms innerstad. Här finns närhet till fantastiska natur- och kulturupplevelser och stora möjligheter att njuta av tystnaden och lugnet. Österåkers kommun är en del av två av de tio gröna kilarna, Angarnskilen och Bogesundskilen.

Läs mer om de gröna kilarna.

Åkerströmmens vattenvårdssamverkan

Åkerströmmen är ett avrinningsområde som samlar upp vatten från ett område på ungefär 400 kvadratkilometer och som sträcker sig över flera kommuner.

Läs mer om Åkerströmmens vattenvårdssamverkan.

Luftkvalitet

I Österåkers kommun är halter av luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för luft överskrids inte.

Läs mer om luftkvalitet i Österåker.

Tips för att minska påverkan på miljön

Här har vi sammanställt tips för dig som konsument, men också kring hur Österåkers kommun agerar kring exempelvis mikroplaster.

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Krister Sernbo
Senast uppdaterad:
fredag 30 april 2021