Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Miljöfarlig verksamhet

En verksamhet med utsläpp till luft, mark eller vatten som kan innebära en miljöpåverkan kallas miljöfarlig verksamhet. Denna typ av verksamhet kan ibland störa dig som bor eller vistas i närheten genom buller, lukt eller vibrationer. Om du upplever dig störd har du möjlighet att kontakta kommunen och få hjälp.

Det finns en mängd verksamheter som klassas som miljöfarliga, några exempel är:

  • Avloppsanläggningar
  • Panncentraler
  • Muddringar
  • Biltvättar
  • jordbruk
  • avfallsanläggningar
  • Golfbanor

Miljöprövningsförordningen reglerar om en miljöfarlig verksamhet behöver anmälan eller tillstånd. Om du vill göra en ändring av betydelse i en pågående miljöfarlig verksamhet behöver du anmäla ändringen till miljö- och hälsoskyddsavdelningen på kommunen.

Klagomål

Om du har klagomål på en miljöfarlig verksamhet kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen på kommunen. Du bör dock i första hand ta kontakt med verksamhetsutövaren då det brukar vara den enklaste lösningen på problemet.​

Anmälningsblanketter

Innan du påbörjar en miljöfarlig verksamhet kan du behöva göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Här hittar du anmälningsblanketter.

Redaktör:
Karin Palmqvist Larsson

Sakkunnig:
Karin Palmqvist Larsson
Senast uppdaterad:
måndag 17 maj 2021