Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Miljöbidrag 2020

Österåker arbetar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling som ger goda förutsättningar för människa, miljö och natur att samverka. Nu är det enklare för föreningar och organisationer som vill bidra med miljöförbättrande åtgärder att genomföra sin idé.

Alla organisationer och föreningar som är politiskt och religiöst obundna och har verksamhet i Österåkers kommun kan söka. Bidraget ges alltså inte till bolag eller till enskilda personer.

Hjälp oss bidra till en hållbar utveckling

Du kan få bidrag för åtgärder som skapar en bättre miljö och hållbar utveckling i linje med Agenda 2030. Det kan vara nya idéer och lösningar eller andra satsningar för positiva miljöeffekter. Kommunen bidrar helst till åtgärder och satsningar med långsiktig effekt snarare än kortsiktig. Om det inte finns särskilda skäl så får åtgärden inte rymmas inom befintlig finansiering eller vara något som måste utföras enligt gällande lagstiftning.

Läs mer om Agenda 2030länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om Österåkers miljömålöppnas i nytt fönster

För vad kan bidrag sökas?

Eftersom kommunen håller på att integrera miljöarbetet inom ramen för Agenda 2030, vill kommunen att projekt som får stöd av miljöbidraget, tydligt knyter an till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Projekt som kan visa betydande nytta inom mål 7, 11, 13, 14 och 15 kommer att prioriteras. Projekt som bidrar till arbetet inom något eller några av de andra globala målen kommer ytterligare att prioriteras.

Bidrag kan exempelvis sökas för att anordna aktiviteter, evenemang eller utbildningar, fysiska åtgärder eller genomföra kampanjer.

Sista dagen för ansökan för 2020 års bidrag är den 15 september.

Mer om riktlinjer för miljöbidrag 2020

Ansök här!

Fyll i ansökan senast den 15 september via den här sidan.

Erhöll ditt projekt bidrag 2019? Redovisa resultatet

Om du blivit beviljad bidrag ska du återrapportera och redovisa resultatet av din aktivitet. Du får datum och instruktion för detta tillsammans med beslutet om bidrag. Rapporteringen och redovisningen anpassas efter åtgärdens tidsplan och karaktär.

Genomför utvärderingen här.


Läs mer om Österåkers miljöarbete

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Krister Sernbo
Senast uppdaterad:
måndag 22 juni 2020