Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar om träd

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som kommunen får om träd och trädfällning

Träd

Träd som hänger över ledningar

Ett träd som står på din privata mark och som hänger över en ledning - vänligen kontakta ledningsägaren för åtgärd.

Träd som växer in på grannens tomt

Det är många som undrar vad det är som gäller för träd och växter på grannens tomt som växer in på den egna tomten eller som på något annat sätt skapar olägenhet. Det bästa är att tala med den det berör och försöka komma överens. Om det inte fungerar kan man diskutera med en jurist om vilka möjligheter som finns.

Jordabalken 3 kap 2 §länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 15 §länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Döda träd

Även döda träd är viktiga och värdefulla för den biologiska mångfalden och också för variationen i vår tätortsnära natur. Olika växter och djur har olika livsbetingelser och behöver olika slags träd. Att lämna både stående och liggande döda träd, solbelysta och beskuggade, är därför betydelsefullt för den biologiska mångfalden.

Om det döda trädet klassas som ett riskträd, tas trädet bort alternativt läggs ned på marken. Fällda döda träd blir på så sätt en del av det naturliga kretsloppet. Kvarliggande träd fyller en funktion och får inte används för privat bruk, exempelvis ved.

Trädgårdsavfall

Var lämnar jag trädgårdsavfallet?

Trädgårdsavfall hör inte hemma i bostadsnära natur.

  • Kompostera gärna trädgårdsavfallet hemma inom den egna tomten.
  • Du kan också lämna trädgårdsavfall kostnadsfritt på Brännbackens återvinning.
  • Att lägga trädgårdsavfall på allmän mark är inte tillåtet.

Häckar och annan växtlighet

Hur hög får häcken vara?

Läs på vår sida om trafiksäkerhet, vad som gäller för din häck

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Sakkunnig:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen
Senast uppdaterad:
torsdag 5 december 2019