Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Nu påbörjas ombyggnation av Järnvägsparken!

Klicka på bilden för att se den större (pdf)

Den anrika Järnvägsparken i Åkersberga kommer under de kommande åren att få ett rejält lyft. Parken ska rustas upp med svepande perennplanteringar, praktfulla körsbärslundar, ett livfullt promenadstråk samt generösa ytor för folkliv, lek och aktivitet. Järnvägsparken kommer att bli en stolthet för Åkersbergas invånare, ett besöksmål som signalerar hemvist och förankrar centrumområdets lokala identitet i Åkersbergas historia.

Nordostkommunerna växer och antalet resenärer med Roslagsbanan kommer att öka. För att klara en ökad trafik i framtiden arbetar SL med att bredda spåren på Roslagsbanan och bygga om Åkersberga station för att öka kapaciteten och förbättra säkerheten vid spårpassage. Ombyggnationen av Åkersberga station medför att Järnvägsparken behöver smalnas av. För att kompensera för detta har Österåkers kommun beslutat att förlänga parken österut till den befintliga spårpassagen. Det innebär spännande förändringar för parken.

Järnvägsparken – en modern historia

Järnvägsparken är en av de få bevarade platserna i centrala Åkersberga som påminner om stadens historia. Dess förvaltning är därför av yttersta vikt för att synliggöra Åkersbergas kulturhistoriska anknytning och identitet. Den har sedan dess invigning i början av 1900-talet varit det första mötet med Åkersberga för spårburna trafikanter. Parken välkomnar ortens invånare hem och visar upp Åkersberga för nyanlända besökare. Åren 2002–2003 rustades parken upp av kommunen. Parkens innehåll och planteringar har sedan dess förvaltats och utvecklats i kommunal regi. På det stora hela har parkens form och struktur varit oförändrad fram till dagens förändringar, som kommer att ske med hänsyn till platsens historiska värde.

Visionen är att skapa en ståtlig park

Visionen är att skapa en ståtlig park som visar upp Åkersbergas bästa sidor och där lek och parkliv samsas med historia och lokalkultur. Besökaren kommer att kunna flanera längs med promenadstråken kantade av praktfulla perennplanteringar och talrika körsbärsträd, vars fylliga blomsterprakt blir en ögonfröjd för hela Åkersberga under vårblomningen. Under körsbärsträden finns varierat möblemang för umgänge, fika, solbad, läsning och vila.

Perennplanteringarna längs med promenaden fungerar även som en viktig del av dagvattenhanteringen i parken. Planteringen är en regnbäddsyta och utformad som ett bredare dike med makadambotten och vackra naturstenar utplacerade likt en stiliserad flodfåra med växter anpassade efter dessa förutsättningar. Vid val av växter har arter valts som är gynnsamma för insekter och fjärilar.

Flera entréytor

Parken förses med entréytor i strategiska lägen. Dessa förses med cykelparkering under tak, sittmöjligheter och urnor för sommarblommor. Entréytan i öster vid planövergången förses dessutom med uppställningsplats för foodtruck och konstnärligt utförd laserskuren mur runt trädplantering. I anslutning till entréytan i sydväst kommer en scen med tak att uppföras.

Flexibla aktivitetsytor på den stora gräsytan ger utrymme för dans, gymnastik och rörelselek samt möjlighet att sitta och titta på uppträdanden på scenen. Här finns också hängmattor placerade under träden samt gungor och studsmattor.

Centralt i parken skapas en fantasifull temalekplats som med snickarglädje och hantverksmässigt utförda lekobjekt visar upp Åkersbergas lokala historia. Målet är att berika Järnvägsparken med varierande vistelsevärden och skapa en upplevelserik park för alla åldrar.

Trygg, attraktiv och säker plats att vistas på

Visionen är att Järnvägsparken ska bli en attraktiv och säker plats att vistas på för alla. Förbättringar av parkens trygghet är något som tas i särskild beaktning vid parkens utveckling. Väl genomtänkt belysning kommer att göra parken tilltalande även under vintrar och kvällar och bidra till att skapa en trivsam och trygg miljö. Upprustningen görs med klassiska och robusta material för att säkerställa att parken kan åldras med värdighet och förbli en tillgång för Åkersbergas invånare i många år framöver.

Viktigt samarbete med SL

Arbetet med parkens upprustning kommer att göras av Österåkers kommun och upphandling av entreprenör sker i februari 2020. Projektering och planering av parken har genomförts tillsammans med Topia Landskapsarkitekter, Michael Hallbert Ljusdesign AB och Lekplatsbolaget.

Åkersberga station beräknas vara färdigställd i början av 2021 och Järnvägsparken är planerad att öppnas för allmänheten under 2022.

Textunderlag: Topia Landskapsarkitekter

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Sakkunnig:
Gisela Holmgren
Publicerad:
tisdag 28 januari 2020
Senast uppdaterad:
onsdag 5 februari 2020