Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Grönområden och parker

Våra grönområden och parker bjuder både på kultur och natur. Varje sommar fylls parker och torg med vackra blomsterarrangemang i spännande färger och formationer. Här finns naturen in på knuten. Skogar, betesmarker och skärgården lockar människor som vill få motion, sol och frisk luft. Våra parker inbjuder till såväl rekreation, lekplatser, sport och vila, som att bidrar till bättre hälsa.

En vision om att kanalstråket ska bli stadspark

2013 fick Ekologigruppen i uppdrag att ta fram en vision om att omvandla kanalstråket till stadsparken Åkers kanal. Den handlar om att ta vara på parkområdenas möjlighet till vila och lek utmed kanalen. Visionen är en slags önskebild av framtiden. Den har granskats och sammanställts till ett förslag och ett inriktningsdokument. Dokumentet innehåller åtgärder för åren 2014-2020. Den är vägledande för kommunens årliga investering och beslutades i Kommunfullmäktige 2013-09-09.

Ekologigruppen är ett konsultföretag inom natur och samhällsplanering.

Åkers kanal – det sammanhängande stråket

Ett sammanhängande gångstråk runt hela Åkers kanal, från Åkers bro till Roslagsbanan, blir den stora styrkan i Åkersbergas nya stadspark. I framtiden kan helheten komma att innefattas av den helt utbyggda Kanalstaden och bli allas länk ut i innerskärgården. Ett sammanhängande gångstråk runt hela Åkers kanal ger alla tillgång till vatten. Upplevelsevärden kopplat till vatten som till exempel utblickar, avkoppling, lek och bad är det som skattas högst. Vatten är ett viktigt element i en stad, det fungerar som identitetsskapare och generator för aktiviteter. Kanalen är idag tillgänglig från både öst och väst i stora delar av framtida stadsparken. Det är viktigt att tillgängliggöra kanalens alla stränder på kommunens mark om parkrummet ska upplevas som en helhet.

Läs gärna mer om Åkers kanal stadspark under Mer information: "Visionen om Åkersbergas framtida stadspark".

Blomsterlökar

Inget kan väl få oss att känna att våren är på väg så som de tidiga lökväxterna. Först kommer snödropparna, sedan vintergäck. Därefter krokus, scilla, pärlhyacinter, narcisser, tulpaner och alla de andra. Österåkers kommun har planterat tusentals lökar de senaste åren. De finns längs Åkers kanal, Ekbacken, Söra, Roslagsvägen och Riddarvägen. Blomsterlökarna ska blomma i många år och gärna sprida sig. De finns i perennplanteringar, gräsmattor, buskage, parker och vid vägar. Scilla, blåstjärna, vintergäck och narcisser av olika slag lämpar sig bäst för gräsytor. I sommarblomsrabatter används mest tulpaner och allium.
Ofta planteras lökarna med en traktordriven planteringsmaskin. Med maskin så går det att plantera cirka 10 000 narcisser eller 25 000 krokusar per timme.

Blomsterprogram

I maj och juni när vårens lökar slutat blomma planteras sommarblommorna. Med sina sprakande färger förhöjer de sommaren i parker, torg och längs vägar. De planteras i urnor, amplar och rabatter runt om i Åkersberga. Blomsterurnorna sköts av kommunens driftentreprenör Peab Växterna vattnas två gånger per vecka, gödslas och sköts hela växtsäsongen. Urnorna är djupa, de rymmer ordentligt med jord och torkar därför inte ut så fort.

Park och landskap ansvarar för grönområden och parker

Park och landskap på Infrastruktur och anläggningsavdelningen ansvarar för kommunala lekparker, grönytor och skogsområden. Sköter och driftar gör kommunens entreprenör Peab. Vi projekterar, bygger och underhåller. Har du upptäckt att något inte fungerar eller är fel, går det bra att felanmäla det via vårt felanmälanformulär.

Almsjukan

Om du upptäcker en död eller döende alm som du tror är drabbad av almsjukan är det ofta för sent att hindra spridningen av sjukdomen. Om det döda trädet riskerar att falla på exempelvis en elledning kan du göra en felanmälan via kommunens webbplats. Då tar kommunens entreprenör hand om trädet och säkerställer att det inte orsakar skada. Om trädet inte står på kommunens mark är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda det.

Almsjuka upptäcktes för första gången i Mälardalen 1998 och har sedan dess orsakat stor påverkan på almbeståndet. Orsaken till sjukdomen är svampangrepp som hindrar att trädet tar upp vatten. Sjukdomen sprids mellan almarna genom rotkontakt och en skalbagge som heter almsplintborren. När ett trädd smittats dör det förhållandevis fort, oftast inom en växtsäsong.

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Sakkunnig:
Gisela Pulgar Holmgren
Senast uppdaterad:
onsdag 17 juni 2020