Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Webbkartor

Det finns flera olika webbkartor för dig som vill utforska Österåkers kommun på olika sätt. Här har vi samlat dem.

Österåkerkartan

Österåkerkartan
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Österåkerkartan innehåller information om Österåkers kommun. Här hittar du bland annat detaljplaner och intressepunkter som exempelvis skolor och förskolor, kommunägd mark, snöröjning, leder och motionsspår.

Tätortskartan Stockholms län
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tätortskartan är en digital översiktskarta över Stockholms län. Kartan bygger på kartmaterial från kommuner i Stockholms län.

Uppleva och göra

Besökskarta Österåker Pdf, 4.5 MB.
Karta, information och tips till boende och besökare. Kartan är framtagen i samarbete med Kartguiden AB och Österåkers kommun, producerad av Kartguiden AB.

Fornminnen
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Karta med fornminnen som innehåller länkar till Riksantikvarieämbetets Fornsök där du kan få information om fornminnen i Österåker.

Hundkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta till Konst i Österåker
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I Österåker finns en intressant samling offentlig utomhuskonst. Med hjälp av karta och text ges en möjlighet för alla att upptäcka olika konstnärliga uttryck runt Åkersberga. Läs mer om konsten i Österåker.

Boende och miljö

Väghållare snöröjning
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vägnätet består av statliga-, kommunala- och enskilda vägar. Här kan du se vem som är huvudman för en väg; kommunen, Trafikverket eller en enskild väghållare. Kartan visar även vägar som kommunen snöröjer.

Detaljplaner
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Karta som visar samtliga gällande detaljplaner i Österåker med länkar till detaljplanebestämmelser och plankartor.

Stompunktskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Latrintömningsstationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Karta med stationer för tömning av latrintankar.

Snedbilder
En snedbild är ett flygfoto som är taget med kameran riktad snett nedåt.

Redaktör:
Carina Eklund

Senast uppdaterad:
tisdag 22 juni 2021