Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Mätningstjänster

Kart- och mätenheten utför mättjänster som gränspåvisning, utstakning och lägeskontroll av byggnader.

Hos oss kan du även beställa stompunkter och gränskoordinater. Vi ajourhåller även kommunens primärkarta. Fastighetsbildningsärenden handläggs av lantmäterimyndigheten i Stockholms län.

För mätning till kartframställning och under mätningsuppdrag kan vi behöva beträda er fastighet. Vi knackar på och presenterar oss och förklarar vad vi gör. Lagstöd för detta finns i Plan- och bygglagens 11 kapitel 8 §.

Österåkers kommun koordinatsystem SWEREF99 18 00 i plan och RH2000 i höjd.

Redaktör:
Carina Eklund

Senast uppdaterad:
fredag 22 februari 2019