Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Primärkarteutdrag

Ska du uppföra ny huvudbyggnad med eget vatten och avlopp, uppföra komplementbyggnad eller tillbyggnad på befintlig byggnad, då ska du beställa ett primärkarteutdrag över din fastighet.

Där det krävs, är primärkarteutdraget kompletterat med plangränser och prickmark i detaljplanelagt område. Kartan är inte kontrollerad i fält genom besök på plats. Hus redovisas med takkontur.

Exempel på primärkarteutdrag.PDF

Situationsplan (karta) – skala 1:500

Situationsplan kallas det när du på primärkarteutdraget ritar in hur du vill placera byggnaden på fastigheten (tomten) med måttsättning av byggnaden och mot fastighetsgräns.

Se måttsättning på vår exempelritningPDF.

Situationsplanen lämnar du in till bygglovenheten tillsammans med din bygglovansökan.

Hur lång tid tar det?

Vi behöver normalt en vecka för att producera ditt primärkarteutdrag.

Attefallshus?

Ska du uppföra ett så kallat Attefallshus, vänligen kontakta kommunens bygglovenhet och hör vilket kartunderlag som behövs för just din fastighet.

Kontakta bygglovenheten på telefon: 08-540 811 01 eller e-post: bygglov@osteraker.se

Redaktör:
Carina Eklund

Senast uppdaterad:
tisdag 22 september 2020