Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Nybyggnadskarta

När du ska bygga ny huvudbyggnad (bostad, verksamhetslokal, skola etc.) som ska anslutas till kommunalt vatten- och avlopp, behöver du en nybyggnadskarta till bygglovansökan.

Nybyggnadskartan visar din fastighet med befintliga byggnader, vägar och höjder.

Kartan är kontrollerad i fält och kompletterad med arbetsfix (höjd) och gränslängder. Där det finns detaljplan är kartan uppdaterad med planbestämmelser, bestämmelselinjer samt ytor.
Roslagsvatten har ritat in vatten- och avloppsledningar med förbindelsepunkt

Se exempel på nybyggnadskartaPDF.

Situationsplan (karta) – skala 1:500

Situationsplan kallas det när du på nybyggnadskartan ritar in hur du vill placera byggnaden på fastigheten (tomten) med måttsättning av byggnaden och mot fastighetsgräns.

Se måttsättning på vår exempelritningPDF.

Situationsplanen lämnar du in till bygglovenheten tillsammans med din bygglovansökan.

Hur lång tid tar det?

Vi behöver normalt tre veckor för att producera din nybyggnadskarta, så tänk på att beställa den i god tid.

Redaktör:
Carina Eklund

Senast uppdaterad:
fredag 20 september 2019